Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetové galerie
provozované na serveru www.olgam.art

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetové galerie a zároveň autorkou všech ručně malovaných obrazů na serveru www.olgam.art a tudíž prodávajícím na ní nabízených uměleckých děl je fyzická osoba Olga Apolosova (pseudonym OlgaM) Dobranov 175, 47121 Česká Lípa, Česká Republika, DIČ: CZ7953189915 není plátce DPH.
2. Objednavatelem a kupujícím zboží ze serveru www.olgam.art může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy.
3. Všechna díla prezentována na serveru www.olgam.art jsou originálními autorskými díly, kupující má možnost zakoupit originál autorského díla a taky jeho tisk na vysoce kvalitním papíru.

II. Objednání díla

1. Platné objednání vybraného díla je možné po vyplnění povinných údajů v objednávkovém formuláři. Po odeslání objednávky prodávajícímu je tato závazná a je považována za návrh kupní smlouvy. Vzápětí po odeslání objednávky obdrží objednavatel na svůj e-mail potvrzení, že objednávka je v systému prodávajícího registrována a v případe, že si objednavatel zvolil způsob platby za dílo formou bankovního převodu, jsou mu zaslána i potřebné údaje k realizování platby s upozorněním, že platbu lze realizovat až po dodatečné výzvě od prodávajícího k její úhradě. V případě, že dílo v okamžiku prodeje se nachází na výstavě, realizovat platbu a následovně odeslat zakoupené dílo kupujícímu je možné až po skončení výstavy, proto je objednavatel vyzván na zaplacení objednaného díla (v případe, že si objednavatel zvolil způsob platby za dílo formou bankovního převodu).
2. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, výši ceny objednaného zboží i dopravních nákladů.
3. Smlouva je uzavřena potvrzením prodávajícího, že objednané dílo je dostupné a prodávající ho odeslal objednavateli.
4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral, či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

III. Dodací a platební podmínky

1. Po obdržení objednávky prodávající předá kupujícímu dílo osobně a nebo řádně zabalené dílo odešlé způsobem zvoleným v objednávkovém formuláři. Kupující muže zvolit z následujících způsobu dodání díla: osobní převzetí, poslat: českou poštou, PPL, DHL- posílám pouze do zahraničí, u obrazu s maximálním součtem rozměru všech tří stran: 130 cm lze zvolit poslat Zasilkovnou. Zboží bude dodáno způsobem a na místo dodání dle objednávkového formuláře. Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením sjednané ceny.
2. Standardní doba dodání je 2 - 6 pracovních dní, v případě odesílání do zahraničí doba dodání je 10-15 dní zaleží na zvoleném způsobu předání. Výjimečně se může stát, že je doba dodání delší (kupříkladu dílo se nachází na výstavě, autor je odcestován, dílo je pouze na objednávku a podobně). Jakmile tato situace
nastane, prodávající o ní bezohledně informuje kupujícího a dohodne s ním další postup.
3. Pokud kupující zásilku nepřevezme a ta bude vrácena zpět prodávajícímu, bude prodávající požadovat zaplacení všech přepravních nákladů od kupujícího.
4. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že zboží již nelze dodat z důvodu jeho poničení, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. O této skutečností bude kupujícího ihned informovat.
5. Formu úhrady zboží si volí kupující sám při objednaní díla. Zaplacení kupní ceny je možné třema způsoby - buď v hotovosti při převzetí zboží (dobírka), nebo PayPall a nebo převodem na účet prodávajícího, ale v tomto případě bude zboží vyexpedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího. Při
doručování díla mimo ČR je nutné zaplatit celou kupní cenu včetně ceny dopravy přes PayPall nebo bankovním převodem na účet prodávajícího ještě před expedicí zboží.
6. Ceny za doručovací služby jsou kalkulovány pro objednání díla s dodáním pouze v rámci ČR. Doručení díla a určení ceny za dopravu do států mimo ČR bude realizováno až po individuální domluvě s kupujícím a zaplacení celé objednávky na účet.

IV. Reklamace

1. Kupující je povinnen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do tří dnů od převzetí informovat prodávajícího a to e-mailem na adresu: info@olgam.art Je nutný popsat rozsah vady a doložit fotodokumentací.
2. Obzvlášť doporučujeme zkontrolovat neporušenost balení při převzetí zásilky. V případě zjištění poškození přepravního balení ihned zkontrolujte dílo, sepište rozsah poškození, nafoťte a nechte podepsat dopravcem (nejlépe i nafoťte). O poškození zásilky při přepravě nás ihned informujte, abychom mohli s
dopravcem operativně řešit vzniklou situaci.
3. Reklamované zboží musí být vráceno na adresu: Dobranov 175, 47121 Česká Lípa, Česká Republika s označením čísla objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci náhradním plněním, slevou nebo vrácením peněz dle obchodního zákoníku.
4. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím, skladováním, vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací kupujícího, za škody vyplývající z provozu produktů a funkčních vlastností. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

V. Závěrečná ustanovení

1. V smyslu zákonných ustanovení může kupující vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho obdržení. Zboží je nutno vzhledem k jeho povaze vrátit nepoužité a nepoškozené, v původním stavu a balení. V tom případě je povinen uhradit přepravní náklady. Plnění vrácení zboží nevztahuje se na zakázkovou výrobu.
2. Účastníci se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1, Obchodního zákoníku České republiky dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem ČR.

Platební údaje:

Malířka Olga Apolosova (Merman)

Číslo účtu: 9144020001/5500

Zpět do obchodu